shutterstock_279358256-min

Directiva 2014/95/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2014 de modificare a Directivei 34/2013/UE în ceea ce privește prezentarea de informații nefinanciare și de informații privind diversitatea, de către anumite întreprinderi și grupuri mari, a fost transpusă în România în a doua parte a anului 2016.

Astfel, pentru categoria entităților publice care sunt instituții de credit, Banca Națională a României (BNR) a emis Ordinul nr. 7/2016 privind modificarea și completarea Ordinului BNR nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit, și a Ordinului BNR nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene. Potrivit acestui act normativ, organizațiile vizate (cele care au un număr mediu de angajați mai mare de 500) vor avea avea obligația ca, în anul 2018, să includă în Raportul Administratorilor, o declarație nefinanciară, care să cuprindă informații privind performanța economică, socială și de mediu aferentă exercițiului financiar anterior.

In schimb pentru societățile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată și care au număr mediu mai mare de 500 de angajați, Ordinul MFP Nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară prevede două modalități prin care acestea pot publica informațiile financiare. Astfel, aceste organizații pot alege fie să includă o declarație nefinanciară în Raportul Administratorilor fie să întocmească un raport separat, care însoțește Raportul Administratorilor sau îl publică în termen de maxim 6 luni de la data bilanțului.

Prin urmare, perioada de timp pe care aceste organizații o au la dispoziție pentru a pregăti această declarație nefinanciară este de doar câteva luni. Declarația sau raportul separat pot fi intocmite pe baza anumitor cadre europene sau internaționale sau pe baza unei metodologii proprii. Important este ca metodologia folosită să raspundă tuturor cerințelor legislației specifice informațiilor nefinanciare din România.

Recent, Comisia Europeana a publicat un ghid care cuprinde o metodologie ce poate fi aplicată în raportarea informațiilor nefinanciare. Totodată, pentru acele organizații care doresc să utilizeze un cadru internațional, întrucât acestea publică deja un Raport de Sustenabilitate (sau de Responsabilitate Socială) sau planuiesc acest lucru, se pot utiliza noile Standarde de la Global Reporting Initiative – GRI. Totuși, în această situație, este recomandat ca organizațiile să verifice dacă acest standard este suficient pentru a obține conformitatea cu toate prevederile Ordinului BNR nr.7/2016 sau a Ordinului MFP Nr. 2.844/2016.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin

0 Comments

Leave your comment