Picture1

În data de 10 septembrie 2020, INNOVA Project Consulting a participat la cea de a III-a editie a Forumului Pietei de Capital organizat de Financial Inteligence. La eveniment a participat doamna Mihaela Croitoru, Managing Partner care a prezentat ultimele initiative legislative la nivel European si influenta acestora asupra raportarii nefinanciare. În ultimii 20 de ani, Organizația Națiunilor Unite și Uniunea Europeană s-au preocupat constant de tema sustenabilității, mai ales în contextul din ce în ce mai evident al schimbărilor climatice, a spus Mihaela CROITORU, Founder și Managing Partner la INNOVA Project Consulting, la Forumul Pieței de Capital, ediția a III-a, organizat de Financial Intelligence. Însă, în ultimele luni, pe fundalul Pandemiei de Covid-19, discursul specialiștilor în sustenabilitate, dar și al celor din piața de capital privind acest subiect s-a intensificat, a arătat Mihaela Croitoru: “Deoarece, tocmai ceea ce ne-a demonstrat acesta pandemie este că, nu suntem pregătiți să facem față unor provocări globale cu impact uriaș asupra activității noastre, cu atât mai mult în ceea ce privește schimbările climatice.

Dacă, în urmă cu mai mulți ani, la nivel mondial, inclusiv european au apărut o o serie de inițiative care au venit să stabilească pentru noi toți, obiective ambițioase privind reducerea impactului activităților noastre asupra climei, în încercarea omenirii de a atenua efectele acestor schimbări și de a crește capacitatea de reziliență la acestea, cum ar fi Obiectivele Globale de Dezvoltare Durabilă si Acordul de la Paris azi, în contextul pandemiei, ne punem întrebarea dacă este suficient ceea ce am făacut până acum, precum și ceea ce ne-am propus pentru viitor.”

Ultimele acte normative de la nivelul Uniunii Europene, ambițioasa inițiativă – Pactul Ecologic European, dar și analizele privind modul de implementare a unor prevederi legislative mai vechi, cum ar fi Directiva nr. 95/2014 privind raportarea nefinanciară demonstrează că încă sunt necesare măsuri suplimentare, iar companiile trebuie să se implice mai mult și să își îndeplinească mai bine obligațiile ce le revin, apreciază reprezentantul Innova Project Consulting: “Recentele regulamentele europene in domeniul sustenabilității, Regulamentul 2088 din 2019 și 852 din 2020, evidențiează importanța raportării non-financiare întrucât stabilesc noi obligații nu doar pentru întreprinderi, cât și pentru ceilalți participanți la piața financiară și consultanții financiari in ceea ce privește integrarea aspectelor de sustenabilitate si a riscurilor asociate în activitățile și produselor lor. Aceste aceste acte normative au apărut, având în vedere că Uniunea Europeană considera că un instrument util pentru îndeplinirea obiectivelor de mediu îl reprezintă corelarea fluxurilor de finanțare cu demersurile către o dezvoltare cu un nivel scăzut de emisii de gaze cu efect de seră și rezilientă la schimbările climatice. Aici ne referim de fapt la investiții sustenabile, adică acele investiții într-o activitatea economica care contribuie la un obiectiv de mediu sau la un obiectiv social, măsurat prin indicatori-cheie cu condiția ca astfel de investiții să nu prejudicieze în mod semnificativ niciunul dintre aceste obiective și ca societățile în care s-a investit urmează practici de bună guvernanță. Practic Regulamentul 852 din 2020, cunoscut și ca Regulamentul privind Taxonomia, instituie criteriile pentru a determina dacă o activitate economică se califică drept sustenabilă din punctul de vedere al mediului în scopul stabilirii gradului în care o investiție este sustenabilă din punctul de vedere al mediului. Aceste criterii se referă la contribuția in mod substanțial la unul din cele șase obiective de mediu, faptul că nu prejudiciază în mod semnificativ niciunul dintre celelalte obiective de mediu, că respectă o serie de criterii tehnice de examinare și că este efectuată în conformitate cu linii directoarere privind afacerile si drepturile omului. Astfel, o companie care activează într-un anumit sector economic și desfășoară mai multe activități, va include in raportarea nefinanciară informații privind proporția din cifra lor de afaceri obținută din produse sau servicii asociate cu activități economice care se califică drept sustenabile din punctul de vedere al mediului și proporția din cheltuielile lor de capital și de exploatare legate de active sau procese asociate cu activități economice care se califică drept sustenabile din punctul de vedere al mediului. Evident că acest lucru necesită în prealabil o evaluarea a modului în care sunt îndeplinite criteriile stabilite pentru obiectivul sau obiectivele de mediu la care activitătile sale contribuie.”

Potrivit doamnei Croitoru, se așteaptă ca în perioada următoare să apară și alte modificări și completări legislative legate de sustenabilitate, una dintre ele fiind revizuirea Directivei privind publicarea informațiilor nefinanciare, dar și criteriile tehnice de examinare pentru toate obiectivele de mediu stabilite prin Regulamentul 852/2020, având în vedere că în momentul de față există criterii doar pentru două din cele șase obiective de mediu. “Prin toate aceste inițiative legislative la nivel european, se subliniează rolul esențial pe care îl are raportarea nefinanciară, pentru ca aceasta ajută companiile să comunice mai bine în ce proporție activitățile lor sunt sustenabile, care sunt impacturile și riscurile lor de sustenabilitate, acest lucru asigurând direcționarea fluxurilor de capital către nevoile lor de dezvoltare, dar și de supraviețuire în contextul apariției altor evenimente neprevăzute care pot fi generate din cele două provocări actuale ale omenirii”, a declarat Miheala Croitoru. Interventia integrala poate fi urmărita la acest link:https://www.youtube.com/watch?v=OQzjGCdDsy0

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin

0 Comments

Leave your comment