Informatii raportare

Toate companiile care depășesc un număr mediu de 500 de salariați au obligația de a publica un Raport sau o Declarație non-financiară, obligația existând până nu demult doar pentru entitățile de interes public. Aceste noi tipuri de raportări pe care firmele sunt obligate să le realizeze completează situațiile financiare anuale și ar trebui să includă cel puțin informații despre impactul companiei asupra mediului, aspecte sociale și de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea corupției și a dării de mită.

În conformitate cu Ordinul MFP Nr. 1938/2016 și Ordinul MFP Nr. 3456/2018, companiile care sunt obligate să realizeze o raportare non-financiară anuală trebuie să publice informații privind cel puțin:

 • aspectele de mediu, sociale și de personal,
 • respectarea drepturilor omului,
 • combaterea corupției și a dării de mită.

Pentru fiecare dintre aceste aspecte companiile trebuie să includă o serie de informații care să permită prezentarea și înțelegerea nivelului de performanță al companiei privind gestionarea acestora, cum ar fi:

 • politici și proceduri;
 • rezultatele politicilor și procedurilor respective;
 • riscurile care sunt legate de aspectele non-financiare și
 • modul în care aceste riscuri sunt gestionate; indicatori cheie de performanța non-financiară.

Aceste informații sunt necesare parților interesate pentru înțelegerea impactului pe care companiile îl au asupra economiei, societății și mediului.

Pentru a putea permite companiilor din România să furnizeze informații complete asupra performanței lor non-financiare, legislația stabilește tipul de informații care trebuie raportate pentru fiecare aspect non-financiar.

Care sunt informațiile de mediu care pot fi raportate

În ceea ce privește aspectele de mediu, o companie, în funcție de activitățile pe care le desfășoară, poate să publice informații cu privire la:

 • utilizarea de energie regenerabilă și neregenerabilă,
 • emisiile de gaze cu efect de seră,
 • utilizarea apei și poluarea aerului sau
 • alte informații non-financiare relevante.

În aceasta situație în care activitățile companiei au un impact asupra mediului, compania  trebuie să includă în raportarea non-financiară detalii privind acest impact, actual și previzibil, și, dacă este cazul, asupra sănătății şi a siguranței.

De asemenea, raportarea non-financiară trebuie să conțină informații privind consecințele asupra schimbărilor climatice pe care le au activitățile companiei și cele care deriva din utilizarea bunurilor și serviciilor acesteia.

Care sunt informațiile sociale și de personal care pot fi raportate?

Pentru aspectele sociale și de personal, companiile pot să raporteze informațiile privind:

 • acțiunile întreprinse pentru a asigura egalitatea de gen,
 • punerea în aplicare a convențiilor fundamentale ale Organizației Internaționale a Muncii, condițiile de muncă,
 • dialogul social,
 • respectarea dreptului lucrătorilor de a fi informați și consultați,
 • respectarea drepturilor sindicale, sănătatea şi siguranța la locul de muncă,
 • dialogul cu comunitățile locale și/sau acțiunile întreprinse pentru a asigura protecția și dezvoltarea acestor comunități.

Informații privind drepturile omului, combaterea corupției și a dării de mită

Informațiile privind drepturile omului, combaterea corupției și a dării de mită care trebuie raportate pot face referire la modul în care companiile previn abuzurile in materie de drepturile omului și/sau instrumentele instituite pentru combaterea corupției și a dării de mită.

Exemple de informații care pot fi incluse pentru aspectul social „securitate și sănătate în muncă”

În această situație, în raportarea non-financiară trebuie incluse informații privind politicile și procedurile prin care se gestionează acest aspect. Dacă compania nu are politici sau proceduri, atunci aceasta trebuie să explice de ce nu există și ce va face pentru a realiza și implementa politicile și procedurile care lipsesc.

De asemenea, compania trebuie să prezinte și informații despre modul în care aceasta evaluează sistemul de management privind aspectul „Securitate și sănătate în muncă”, explicând dacă sunt realizate analize și audituri în acest sens, precum și rezultatele obținute.

Pentru a putea înțelege impactul companiei asupra economiei, societății și mediului  prin modul în care aceasta gestionează aspectul „Securitate și sănătate în muncă”, în raportarea non-financiară trebuie incluse și informații privind riscurile ce derivă din acest aspect (ex. riscurile de accidente, riscurile de îmbolnăvire, etc..) și modul în care compania le gestionează în vederea diminuării impactului negativ, potențial sau real.

Pentru a permite persoanelor interesate să înțeleagă și să măsoare progresul pe care compania îl înregistrează de la an la an, aceasta trebuie să stabilească o serie de indicatori non-financiari privind aspectul „Securitate și sănătate în muncă” (ex. numărul și tipul de accidente, numărul de zile/ore pierdute în urma unui accidente; numărul și tipul de boli profesionale etc.). 

Actul normativ condiționează raportarea informațiilor non-financiare privind aspectele de mediu, sociale și de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea corupției și a dării de mită de relevanța acestora pentru companie și pentru părțile sale interesate. Prin urmare, conținutul unei raportării non-financiare este diferit de la o companie la alta și trebuie să rezulte în urma unui proces amplu de analiză.

Etapele procesului de analiză, dar și celelalte etape necesare pentru realizarea raportării non-financiare vor fi abordate într-un material viitor.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin

0 Comments

Leave your comment