full_31355

Aplicarea acestui Ordin se face începând cu exercițiul financiar 2017, întreprinderile având obligația publicării primei declarații sau raport nefinanciar în anul 2018. Nerespectarea acestei prevederi va fi sancționata conform prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicata, cu modificările si completările ulterioare. Pentru instituțiile din sectorul bancar și cel al asigurărilor, norme specifice au fost dezvoltate de către BNR și respectiv ASF.

Chiar dacă la prima vedere, termenul pentru publicarea acestor informații este unul generos, identificarea și colectarea acestor informații reprezintă un proces complex, mai ales faptul ca, acestea vizează trei domenii majore: economic, social și mediu. Organizația trebuie sa aibă un sistem care sa-i permită identificarea facila și corecta a acelor informații, care sunt cu adevărat necesare, pentru a demonstra nivelul de dezvoltare al acesteia, nivelul de performanta deținut, poziția acesteia pe piața, precum și impactul activităților pe care le desfășoară. Dacă la tot acest proces adăugam și masurile pentru remedierea anumitor impacturi negative sau pentru îmbunătățirea performantei, termenul de mai 2018, nu mai pare a fi unul foarte lung.

Din păcate, exista manageri care considera ca pregătirea acestor declarații sau rapoarte nefinanciare reprezintă o simpla acțiune de copy-paste a activităților de responsabilitate sociala (CSR) implementate de-a lungul timpului de către organizație. Nimic mai fals și inutil!

Scopul urmărit de Directiva Europeana este de a încuraja competitivitatea, responsabilitatea, dar și durabilitatea și capacitatea de a crea valoare a marilor companii, atât pentru ele cat și pentru întreaga comunitate. Conform acestui act normativ, care transpune parțial prevederile Directivei Europene 2014/95, entitățile de interes public care, la data bilanțului, depășesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de salariați în cursul exercițiului financiar includ în raportul administratorilor o declarație nefinanciară care conține, în măsura în care acestea sunt necesare pentru înțelegerea dezvoltării, performanței și poziției entității și a impactului activității sale, informații privind cel puțin aspectele de mediu, sociale și de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea corupției și a dării de mită.

Dar, cine sunt aceste entități de interes public la care face referire textul ordinului? Conform legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în art. 34 alin (2) prin persoane juridice de interes public se înțelege: societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată; instituțiile de credit; instituțiile financiare nebancare, definite potrivit reglementărilor legale, înscrise în Registrul general; instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronică, definite potrivit legii, care acordă credite legate de serviciile de plată și a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, respectiv emitere de monedă electronică și prestare de servicii de plată; societățile de asigurare, asigurare-reasigurare și de reasigurare; fondurile de pensii administrate privat, fondurile de pensii facultative și administratorii acestora; societățile de servicii de investiții financiare, societățile de administrare a investițiilor, organismele de plasament colectiv, depozitari centrali, casele de compensare, contrapârți centrale și operatori de piață/sistem autorizați/avizați de Autoritatea de Supraveghere Financiară; societățile/companiile naționale; societățile cu capital integral sau majoritar de stat; regiile autonome.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin

0 Comments

Leave your comment