Picture3

Începând cu ianuarie 2017 se vor aplica prevederile Directivei 2014/95/UE care stabilește obligativitatea prezentării de informații nefinanciare si de informații privind diversitatea de către anumite întreprinderi si grupuri mari care sunt de interes public si care au peste 500 de angajați.

Modalitățile prin care Directiva Europeana stabilește prezentarea acestor tipuri de informații sunt, fie printr-o declarație nefinanciara, pe care sa o includă in raportul anual de gestiune, fie printr-un raport separat, care sa fie publicat in maxim 6 luni de la data bilanțului. Indiferent de forma de prezentare aleasa, informațiile nefinanciare vor acoperi aspectele de mediu, sociale si de personal, respectarea drepturilor omului si combaterea corupției si a darii de mita, in măsura in care, acestea sunt necesare pentru înțelegerea dezvoltării, performantei si impactului pe care întreprinderea o are in comunitate (performanta de dezvoltare durabila).

Astfel, declarația sau raportul vor cuprinde: • o descriere succinta a modului de afaceri al întreprinderii; • o descriere a politicilor adoptate in legătura cu aspectele de mai sus, inclusiv a procedurilor de diligenta necesara aplicate; • rezultatele acestor politici; • principalele riscuri legate de aceste aspecte care rezulta din activitățile întreprinderii, precum si, atunci când este relevant si proporțional, relațiile sale de afaceri, produsele sau serviciile sale care ar putea avea un impact negativ asupra domeniilor respective si modul in care întreprinderea gestionează aceste riscuri; • indicatori cheie de performanta nefinanciara relevanți pentru activitatea specifica a întreprinderii.

In situatia in care, intreprinderea nu cuprinde in aceasta declaratie sau raport informatii cu privire la unul dintre aceste aspecte, trebuie sa explice si sa motiveze in mod clar acest lucru. De asemenea, in cazuri exceptionale, statul membru va putea permite ca o serie de informatii care ar aduce prejudicii grave pozitiei comerciale a intreprinderii, sa fie omise, sub rezerva unei motivari clare si sa nu impiedice o intelegere corecta si echilibrata a performantei de dezvoltare durabila a intreprinderii.

In prezent, firmele din Romania, care raporteaza informatii nefinanciare, o fac in mod voluntar, sub forma Rapoartelor de Dezvoltare Durabila sau Rapoartelor de responsabilitate sociala. In anul 2017, acestea vor fi mai pregatite sa se conformeze prevederilor Directivei Europene 2014/95, fiind necesare doar revizuiri ale sistemului de raportare deja pus in practica.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin

0 Comments

Leave your comment