fbpx
  • English
  • Română

Raportare non-financiara

www.innovaconsulting.ro

Servicii de consultanta pentru raportarea non-financiara si de sustenabilitate

shutterstock_767486674-min

Ce este Raportul Non-financiar?

Raportul Non-financiar sau Declaratia Non-financiara este un document ce contine informatii privind performanta economica, sociala si de mediu a unei organizatii.

Realizarea Raportului Non-financiar, cunoscut si ca Raport de Sustenabilitate,  este reglementata de Ordinul MFP 1938/2016 care transpune la nivel national Directiva UE 95/2014.

shutterstock_307483847-min

Pentru cine se aplica?

Raportarea informatiilor non-financiare este pentru toate organizatiile.

Sustenabilitatea este un domeniu de interes care ia din ce in ce mai mare amploare, iar indreptarea atentiei organizatiilor in aceasta directie este esentiala. Raportul Non-Financiar aduce beneficii atat pe termen scurt, cat si pe termen lung.
Incepand cu anul 2018, entitatile de interes public care depasesc un numar mediu de 500 de salariati sunt obligate sa intocmeasca un Raport Non-financiar, aferent exercitiului financiar anterior.

shutterstock_591969005-min

De ce este important sa il faceti?

Prin Raportul Non-financiar se creeaza o imagine de ansamblu a organizatiei.

Atat persoanele care fac parte din organizatiei, cat si cele din exterior vor avea acces facil la informatiile privind toate aspectele de mediu, personal, drepturile omului sau de masurile pentru combaterea coruptiei. Prin Raportul Non-financiar se faciliteaza o mai buna intelegere a filosofiei organizatiei, se da dovada de transparenta si se creeaza o imagine unitara la nivel intern si extern.

Analiza

Prin intermediul acestui serviciu stabilim  contextul de dezvoltare durabila specific organizatiei si sectorului in care aceasta opereaza.

Folosind o serie de instrumente specifice, consultantii nostri desfasoara o activitate de cercetare complexa, colectand si interpretand o serie de date relevante in procesul de realizarea a raportului.
Rezultatele obtinute vor reprezenta o baza importanta pentru desfasurarea celei de a doua etape – Consultarea Stakeholderilor.

shutterstock_593301839-min

Consultarea stakeholderilor

Procesul de consultare a stakeholderilor reprezinta o etapa foarte importanta pentru asigurarea unui continut relevant al Raportului Non-financiar sau de Sustenabilitate.

Prin metodologiile dezvoltate de expertii nostri asiguram derularea unui proces coerent pentru identificarea si prioritizarea tuturor categoriilor de stakeholderi care pot fi relevante pentru o organizatie.

Asiguram o planificare eficienta a acțiunilor de consultare a stakeholderilor prin utilizarea unor instrumente si modalitați specifice.

In functie de prioritatile fiecarei companii, procesul de consultare poate sa se deruleze pe fiecare departament sau linie de business in parte, precum si la nivel general.

shutterstock_447814141-min

Matricea de Materialitate a informatiilor non-financiare

In realizarea Matricei de Materialitate, consultantii nostri tin cont atat de specificul organizatiei cat si de particularitatile sectorului in care opereaza.

Stabilirea pragului de semnificatie si reprezentarea celor mai importante aspecte non-financiare intr-o matrice de materialitate reprezinta un proces de analiza prin care datele colectate pana in aceasta etapa sunt interpretate pe baza unor variabile stabilite.

Pragul de semnificatie este exprimat prin doua valori: una dintre ele reprezinta nivelul de influenta al stakeholderilor cu privire la aspectele non-financiare, iar cea de a doua reprezinta impactul organizatiei asupra mediului, societatii si economiei din perspectiva fiecarui aspect non-financiar.

shutterstock_413914390-min

Indicatorii de performanta non-financiara

In aceasta etapa identificam impreuna cu organizatia indicatorii cheie de performanta specifici activitatilor desfasurate, corelati cu obiectivele de dezvoltare durabila asumate si in conformitate cu standardul sau metodologia de raportare utilizata.

Pentru organizatiile care doresc atingerea unei performante de dezvoltare durabila cat mai mare, cream sisteme care permit monitorizarea continua a progresului pe care il inregistreaza cu privire la fiecare obiectiv de dezvoltare durabila.

shutterstock_724062283-min

Colectarea datelor

In vederea asigurarii un nivel inalt de calitate si exactitate a Raportului Non-financiar, asiguram dezvoltarea si utilizarea unor instrumente care sa permita colectarea, verificarea si validarea corecta a informatiilor necesare.

Aceasta etapa o implementam cu sprijinul organizatiei dupa ce sunt stabilite cerintele legislative care trebuie respectate, standardul sau metodologia de raportare, aspectele care au rezultat in urma analizei de materialitate, precum si indicatorii care vor fi utilizati pentru a demonstra performanta non-financiara detinuta.

shutterstock_728275234-min

Realizarea si comunicarea raportului

Raportul Non-financiar se adreseaza unor categorii diferite de stakeholderi, fiecare avand asteptari diferite cu privire la informațiile incluse. Din acest motiv, stabilim structuri eficiente ale Raportului care permit o navigare facila, indiferent daca raportul va fi unul imprimat, un PDF interactiv sau o pagina web.

In scrierea Raportului utilizam un limbaj care sa permita transmiterea informatiilor intr-un mod clar catre toate categoriile de stakeholderi.

Analizam trendurile in materie de raportare la nivel global si propunem dezvoltarea si implementarea unor concepte grafice moderne care faciliteaza transmiterea mesajului dorit.