shutterstock_65082163
Taxonomia europeană de mediu

Recentele regulamentele europene în domeniul sustenabilității, Regulamentul nr. 2088/2019 și 852/2020 stabilesc noi obligații atât pentru întreprinderi, cât și pentru ceilalți participanți la piața financiară și consultanții financiari în ceea ce privește integrarea aspectelor de sustenabilitate și a riscurilor asociate în activitățile și produselor lor. Aceste aceste acte normative au apărut, având în vedere că Uniunea Europeană considera că un instrument util pentru îndeplinirea obiectivelor de mediu, îl reprezintă corelarea fluxurilor de finanțare cu demersurile către o dezvoltare cu un nivel scăzut de emisii de gaze cu efect de seră și rezilientă la schimbările climatice.

Aici ne referim de fapt la investiții sustenabile, adică acele investiții într-o activitatea economică care contribuie la un obiectiv de mediu sau la un obiectiv social, măsurat prin indicatori-cheie cu condiția ca astfel de investiții să nu prejudicieze în mod semnificativ niciunul dintre aceste obiective și că societățile în care s-a investit urmează practici de bună guvernanță.

Ne vom apleca în acest articol asupra Regulamentul UE nr. 852/2020, cunoscut și ca Regulamentul privind Taxonomia, întrucât acesta vizează atât companiile nefinanciare cât și pe cele financiare, iar anul 2022 este primul an în care începe aplicarea prevederilor acestuia. Regulamentul instituie criteriile pentru a determina dacă o activitate economică se califică drept sustenabilă din punct de vedere al mediului în scopul stabilirii gradului în care o investiție este sustenabilă din punct de vedere al mediului. Regulamentul se aplica tuturor companiilor nefinanciare care au obligativitatea raportării de informații nefinanciare (sustenabilitate) într-o declaratie nefinanciară inclusă in raportul administratorilor sau într-un raport separat publicat pe pagina web, dar și companiilor financiare care au aceeasi obligativitate de raportare a sustenabilității.

Având în vedere complexitatea cerințelor acestui act normativ, CE a stabilit doua etape: etapa de eligibilitate – care se implementează în 2022 în care se stabilesc activitățile economice eligibile cu activitățile incluse în taxonomia europeană și cea de aliniere – care se implementează începând cu 2023 în care se verifică în ce proporție activitățile eligibile îndeplinesc criteriile tehnice stabilite de regulament. Detaliile necesare pentru parcurgerea acestor etape sunt prezentate în două acte delegate publicate de CE – Actul delegat Nr. 2178/2021 privind informațiile care trebuie dezvăluite și Actul delegat nr. 2139/2021 criteriile tehnice pentru primele două obiective de mediu (atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la schimbările climatice).

Regulamentul a fost transpus și la nivel national prin Ordinul MFP nr.1239/2021 care stabileste obligativitatea raportării informațiilor privind procentul activităților eligibile cu taxonomia pentru toate companiile care au obligativitatea elaborării și publicării unui raport sau declarații nefinanciare sau de sustenabilitate cum mai este cunoscută această raportare. Chiar dacă la nivel european, Regulamentul se aplică doar companiilor care intră sub incidența Directivei nr. 95/2014 privind raportarea nefinanciară, în România vor avea obligativitatea identificării și publicării informațiilor privind activitățile elibigile și aliniate cu taxonomia de mediu europeană, toate companiile care au peste 500 de angajați, întrucât actul normativ prin care s-a transpuns la nivel național acest regulament modifică și completează atât Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cât și pe cele aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016.

Această extindere a cadrului de aplicare la nivel național este pe de o parte în beneficiul băncilor care au obligativitatea publicării informațiilor privind proporția în activele lor totale a expunerilor față de activități economice neeligibile și eligibile din punctul de vedere al taxonomiei, facilitând accesul la informațiile de care au nevoie de la un număr mai mare de companii, dar complică în același timp procesul de raportare pentru unele dintre companiile nefinanciare. Ne referim aici cu precădere la cele cărora li-se aplică Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014 și care nu publicau oricum la un nivel de detaliu toate informațiile cerute privind performanța de sustenabilitate. Așadar, putem să spunem că anul 2022 este un an de cotitură în raportarea de sustenabilitate, iar companiile, inclusiv cele din România trebuie să abordeze sustenabilitatea, indiferent că ne referim la raportare, strategie sau evaluarea performanței de sustenabilitate, cu o atenție mult mai mare decât au facut-o până în prezent.

INNOVA Project Consulting sprijină companiile care au obligația raportării informațiilor de sustenabilitate, inclusiv pe cele privind taxonomia europeană de mediu, atât în etapa de stabilire a eligibilității, cât și în cea de aliniere.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin

0 Comments

Leave your comment