BANNER

Unul dintre instrumentele promovate de Comisia Europeană pentru atingerea obiectivelor Pactului Ecologic European îl reprezintă investițiile sustenabile. În acest sens, Comisia a hotărât crearea unui sistem de clasificare la nivel european pentru activitățile sustenabile, adică o taxonomie a UE. Astfel, în 12 iulie 2020 a intrat în vigoare Regulamentul (UE) 852/2020 cunoscut și ca regulamentul privind taxonomia. Acesta va facilita canalizarea capitalului către acele activități care contribuie în mod substanțial la atingerea a șase obiective de mediu și va contribui astfel la atenuarea riscului de „greenwashing”.

Care sunt organizațiile cărora li se aplică regulamentul privind taxonomia

Regulamentul privind taxonomia se aplică participanților la piața financiară care oferă produse financiare, întreprinderilor financiare și nefinanciare care sunt obligate să publice informații nefinanciare conform prevederilor  Directivei 95/2014 transpusă in România prin mai multe acte normative. Se aplică, de asemenea, statelor membre și UE în contextul în care se vor introduce cerințe naționale și europene pentru participanții la piață financiară sau emitenți în scopul etichetării produselor financiare sau a obligațiunilor corporative comercializate ca fiind sustenabile din punct de vedere al mediului.

Astfel, începând cu anul 2022, toate entitățile care publică informații nefinanciare fie în rapoartele anuale de management fie în rapoarte de sustenabilitate vor fi obligate să includă în aceste raportări și informații despre cum și în ce măsură activitățile entității sunt asociate cu activități economice care se califică drept sustenabile din punct de vedere al mediului. O activitate este considerată sustenabilă din punct de vedere al mediului, dacă îndeplinește o serie de criterii tehnice stabilite de către CE în acte delegate la regulamentul privind taxonomia specifice pentru fiecare dintre cele șase obiective de mediu.

Care sunt informațiile care trebuie raportate

Întreprinderile nefinanciare vor include în raportările lor anuale următorii indicatori de performanță:

– proporția din cifra de afaceri  totala derivată din produse sau servicii asociate activităților economice care se califică drept sustenabile din punct de vedere al mediului;

– proporția cheltuielilor lor de capital și proporția cheltuielilor de funcționare aferente activelor sau proceselor asociate activităților economice care se califică drept sustenabile din punct de vedere al mediului.

În ceea ce privește întreprinderile financiare, obligațiile instituite de acest regulament vor fi mult mai dificil de implementat, întrucât indicatorii de performanță raportați trebuie calculați pentru fiecare produs al entității corelat cu tipul de activitate sustenabilă din punct de vedere al mediului și fiecare obiectiv de mediu.

Având în vedere complexitatea cerințelor stabilite in regulamentul privind taxonomia și în actele delegate aferente, implementarea se va face în doua etape: prima legată de activitățile eligibile cu taxonomia începând cu anul 2022 pentru exercițiul financiar 2021, iar cea de a doua privind activitățile aliniate la taxonomie începând cu anul 2024. Totoadată, CE a anunțat că la sfârșitul anului curent va reveni cu mai multe clarificări privind implementarea primei etape, dar și cu informații despre celelalte acte delegate care mai trebuie dezvoltate. În prezent, alinierea la taxonomie este posibilă doar pentru primele două obiective de mediu pentru care s-au realizat și publicat criteriile tehnice pentru evaluarea activităților economice eligibile.

Pentru a stabili cât de cunoscut este Regulamentul nr. 852/2020 în rândul companiilor din România și cât de pregătite sunt acestea pentru a se conforma la noile cerințe începând cu anul 2022, INNOVA Project Consulting în parteneriat cu The Diplomat Bucharest lanseaza un sondaj, disponibil aici.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin

0 Comments

Leave your comment